Ändrade planer!

Jag fick veta att mitt alma mater valt att ställa in min kurs till hösten! Det hade visserligen gått att lösa med alternativa kurser, men man har dessutom valt att ställa in fortsättningen också. Tydligen ska en lärare forska i annat land under ett år, och då faller undervisningen ihop. Det är uppenbarligen riskabelt att studera vid en liten institution.

Nu handlar det alltså om att hitta andra alternativ på andra lärosäten! Några möjligheter finns, men då kommer det sannolikt att hindras av att det blir sena ansökningar. Då är min utbildningsplats avhängig lärosätets goda vilja, i princip. Fördelen med ett litet ämne kanske är att det är få sökande och således resurser för att erbjuda en stackars överbliven nostalgiker en plats.

Jag får hoppas på det.

Annonser

Ska man?

Ska man ha en så kallad blogg? Jag vet inte. Är inte helt övertygad om det. Men nu finns den, utifall att jag skulle behöva den.

Det finns ett grundläggande fel med Internet. Det är att vem som helst kan publicera sig på det! Förr i tiden fanns det något som hette ”böcker”. De skrevs av någon, och gavs ut så att människor kunde ta del. Däremellan fanns det dock ett antal filter i form av redaktörer och dylikt. Det var bra, för då visste man att det man läste hade granskats och kvalitetssäkrats av åtminstone någon. Det var också en ganska omständlig process att få ut sin bok, vilket till viss del säkerställde att författaren hade tillräcklig motivation. Jag påstår inte att alla böcker som någonsin givits ut är läsvärda, men det har i alla fall krävts en hel del arbete för att skapa produkten. Så icke på Internet. Klick klick klick, så är man publicerad. Utan granskning, utan eftertanke och utan poäng.